تنظیمات نرم افزارهای دریافت ایمیل مانند outlook

آدرس Pop3 و Smtp به صورت mail.domain.com است که به جای domain.com باید نام دامین خودتان را وارد کنید. حتما دقت کنید که Username شما آدرس کامل ایمیل شماست به صورت [email protected]

همانطورکه در تصویر می بینید حتما دقت کنید که تیک مربوط به Log on using secure password authentication - SPA نباید زده شود.

بعد از تنظیمات در صفحه بالا بر روی More settings کلیک کنید و در صفحه جدید در بخش Outgoing server تیک My outgoing server (SMTP) requires authentication را بزنید.

outlook2

Top ^